banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Dietetyka w gastronomii

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zasad prawidłowego żywienia (analizy rynku usług gastronomicznych), zasad bezpieczeństwa i systemu jakości żywności. Absolwenci poznają profesjonalne rozwiązania w obsłudze klienta, specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw gastronomicznych lub punktów dietetycznych, efektywnego prowadzenia punktów franczyzowych jako najbardziej znanego w Polsce sposobu prowadzenia własnego biznesu gastronomicznego lub dietetycznego.

W toku studiów, absolwenci dowiedzą się nie tylko jak zarządzać działalnością gastronomiczną, ale również na czym polega zdrowe żywienie.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 380 zł miesięcznie

Perspektywy zawodowe

Absolwenci zostaną przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych i doradztwa dietetycznego, będą mogli podjąć pracę jako:
 • menedżer lub specjalista ds. sprzedaży i marketingu restauracji,
 • kierownik działu w obiekcie gastronomicznym,
 • specjalista ds. obsługi klienta/pacjenta w usługach gastronomicznych lub dietetycznych,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik odpowiedzialny za tworzenie menu opartego o zasady dobrego odżywiania.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
380 zł 418 zł 459,80 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl