banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Logistyka w sytuacjach kryzysowych

Utworzenie specjalności w zakresie logistyka w sytuacjach kryzysowych podyktowane zostało faktem powstania szeregu nowych uwarunkowań społecznych wymuszających konieczność uwzględnienia nieprzewidywanych sytuacji kryzysowych, chociażby związanych z działaniami wojennymi.

Zarządzanie XXI wieku stawia przed Polską ogromne wyzwania. Zmusza do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, strategii, koncepcji, co stało się codziennością również w regionie kujawsko-pomorskim.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, proponujemy specjalność logistyka w sytuacjach kryzysowych z przedmiotami związanymi m.in. z wybranymi aspektami logistyki w sytuacjach kryzysowych, logistyką transportu w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwem wewnętrznym, społecznym, teorią bezpieczeństwa czy też zarządzaniem kryzysowym.

Studia inżynierskie

I stopnia

Nauka trwa

3,5 roku
VII semestrów

Kwota

od 360 zł miesięcznie

Cel studiów

Naszym celem jest wykształcenie inżynierów profesjonalnie przygotowanych do pracy logistyka w sytuacji kryzysu. Absolwent pozna wybrane aspekty logistyki w sytuacjach kryzysowych, logistykę transportu, systemy zabezpieczeń w sytuacjach kryzysowych oraz sposoby zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w:
  • przedsiębiorstwach branży TSL,
  • wojsku,
  • policji.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
360 zł 396 zł 435,60 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl