banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Spedycja w transporcie

Utworzenie specjalności logistyka transportu podyktowane zostało faktem coraz większego zapotrzebowania społecznego na specjalistów w tym zakresie. Region kujawsko-pomorski, w tym miasto Grudziądz posiada wysoką rangę na logistycznej mapie Europy oraz jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.

Ponadto w naszym regionie nastąpił rekordowy rozwój nieruchomości logistycznych, co bezpośrednio determinuje zapotrzebowanie wśród mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego na kształcenie w zakresie szeroko rozumianej spedycji w transporcie.

Studia inżynierskie

I stopnia

Nauka trwa

3,5 roku
VII semestrów

Koszt

od 360 zł miesięcznie

Cel studiów

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie inżynierów profesjonalnie przygotowanych do pracy spedytora w transporcie. Absolwent pozna wybrane zagadnienia w zakresie transportu i spedycji, w tym szczególne treści związane ze spedycją morską, kolejową i lotniczą oraz aspektami rynku transportu międzynarodowego, prawem przewozowym i handlowym.

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Biorąc pod uwagę przesłanki rozwoju rynku usług transportowych, nasi absolwenci bez problemu będą mogli znaleźć ciekawą oraz dobrze opłacaną pracę szczególnie w:

  • polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych;
  • w przedsiębiorstwach różnych branż (krajowych i międzynarodowych);
  • krajowych instytucjach oraz organizacjach międzynarodowych zajmujących się logistyką, w tym logistyką transportu;
  • centrach logistycznych.
Dokumenty

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Opłaty

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
360 zł 396 zł 435,60 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl