banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Studiowanie specjalności w zakresie pośrednictwo w obrocie nieruchomościami otwierają nowe możliwości zawodowe.

Pozwolą na zdobycie kwalifikacji w zupełnie nowej dziedzinie. Praktyczna wiedza zdobyta w trakcie studiów doda pewności siebie w zetknięciu np. z „machiną urzędniczą”.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 270 zł miesięcznie

Cel studiów

Cel studiów

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i przygotowanie studentów do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości poprzez zapoznanie ich z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura obrotu nieruchomościami. Studia dają podstawy, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo pośrednikom jak również satysfakcję z wykonywanej usługi.

W trakcie studiów studenci zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji finansowych i banków oraz prawnych możliwości zabezpieczeń procesu kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych.

Studia skierowane są do osób chcących rzetelnie przygotować się do samodzielnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Ponadto na kierunku tym odnajdą się zarówno przyszli pracownicy biur pośrednictwa, jak i osoby zainteresowane tematyką z zakresu prawa, ekonomii i innych kierunków.

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Studia adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także pragnących poznać bliżej problematykę gospodarowania nieruchomościami w związku z działalnością na rynkach finansowych i inwestycyjnych.
 
Ukończenie tych studiów daje wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie czynności związanych z właściwą interkomunikacją oraz zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.
 
Będziesz przygotowany do pośredniczenia w transakcjach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zawierania umów najmu i dzierżawy.
Dokumenty

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Opłaty

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
270 zł 297 zł 326,70 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl