banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Wydział Humanistyczny i Nauk Społecznych

Praca socjalna – Studia magisterskie – II stopnia

Uprawnienia Czas trwania
Studia kwalifikacyjne - pracownik socjalny 2 lata (IV semestry)
Moduły Czas trwania
Penitencjarystyka 2 lata (IV semestry)
Profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną 2 lata (IV semestry)
Psychologia kryminalistyczno-śledcza 2 lata (IV semestry)
Kryminologia i kryminalistyka 2 lata (IV semestry)
Moduły Czas trwania
Resocjalizacja penitencjarna 3 lata (VI semestrów)
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna w środowisku otwartym 3 lata (VI semestrów)
Negocjacje i mediacje 3 lata (VI semestrów)
Prewencja patologii i zagrożen społecznych 3 lata (VI semestrów)
Moduły Czas trwania
Zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe 3 lata (VI semestrów)
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 3 lata (VI semestrów)
Służby specjalne i policyjne 3 lata (VI semestrów)
Pracownik cywilny w służbach mundurowych 3 lata (VI semestrów)
Moduły Czas trwania
Handel zagraniczny 3 lata (VI semestrów)
Stosunki międzynarodowe w biznesie 3 lata (VI semestrów)
Polityka międzynarodowa 3 lata (VI semestrów)
Integracja i bezpieczeństwo europejskie 3 lata (VI semestrów)
Biznes międzynarodowy 3 lata (VI semestrów)
Logistyka międzynarodowa 3 lata (VI semestrów)
Integracja europejska - europeistyka 3 lata (VI semestrów)
Moduły Czas trwania
Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 lata (VI semestrów)
Coaching i mentoring 3 lata (VI semestrów)
Kreatywność społeczna 3 lata (VI semestrów)
Animator kultury 3 lata (VI semestrów)

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl