banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną jest niewątpliwie jedną z bardziej istotnych i potrzebnych subdyscyplin, a jej wykonywanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością i poczuciem misji. Jeżeli więc uważasz się za osobę empatyczną i otwartą na potrzeby innych ludzi, a twoim celem jest niesienie pomocy, to studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

Podczas studiów, absolwent będzie miał możliwość uczestniczenia w licznych, interesujących zajęciach, dzięki którym ugruntuje swoją dotychczasową wiedzę dydaktyczną oraz pedagogiczną, a także zyskasz nowe kompetencje i umiejętności praktyczne. Przede wszystkim, dowie się więcej na temat prowadzenia terapii pedagogicznej zgodnie z zasadami i wymogami obowiązującego prawa.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

W ramach przygotowań, pozna różnorodne dysfunkcje rozwojowe u dzieci młodzieży, które przejawiają się w problemach związanych z nauką i przyswajaniem wiedzy. Jako specjalista będzie musiał nauczyć się zasad i technik stosowanych przy diagnozowaniu tego typu problemów oraz pozna sposoby ich leczenia.

Ponadto, absolwent rozwinie swoje kompetencje miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne czy umiejętność pracy w warunkach stresowych lub pod presją czasu, które są niezwykle ważne, szczególnie w pracy z ludźmi.

Jako absolwent tego niezwykle przyszłościowego i innowacyjnego kierunku, jakim jest pedagogika z terapią pedagogiczną uzyska on bogatą wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru diagnozowania i leczenia rożnego typu zaburzeń rozwojowych, skutkujących między innymi zaburzeniami w przyswajaniu wiedzy. Uzyskane kwalifikacje sprawią, że bez problemu, absolwent znajdzie ciekawą i perspektywiczną pracę w swoim zawodzie.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w zawodzie pedagoga szkolnego na każdym szczeblu edukacji. Ponadto, idealnie sprawdzi się jako pracownik pozaszkolnych organizacji i instytucji wychowawczych. Będzie miał także wszelkie niezbędne umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci i młodzieży mających trudności z nauką.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl