banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Psychopedagogika z elementami kryminologii

Absolwent psychopedagogiki z elementami kryminologii będzie posiadał wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii, pozna elementy wychowania i zachowania człowieka, psychologiczne aspekty relacji interpersonalnych i psychospołecznych uwarunkowania rozwoju zdolności.

Nauczy się analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym ludzi. Zdobędzie umiejętności podstawowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywania i realizowania prostych programów profilaktycznych w obszarze patologii społecznych. Będzie potrafił wykorzystywać metod warsztatowe w profilaktyce zachowań ryzykownych i radzeniu ze stresem.

Dzięki zaproponowanym przedmiotom z zakresu kryminologii, absolwent pozna również objawy i przyczyny przestępczości oraz innych zjawisk patologii społecznych, nauczy się rozpoznawać style zachowań przestępczych a także sposoby i techniki negocjacji.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Studia te nastawione są również na wykształcenie specjalisty w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych. Absolwent będzie przygotowany m.in. do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata oraz współpracowania m.in. ze służbami mundurowymi, sądami i prokuraturą, agencjami detektywistycznymi i struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.

Oferujemy Ci specjalność z szeroko rozumianej psychologii osobowości, która ułatwi Ci funkcjonowanie nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent przygotowany jest do pracy w:
 • zakłady poprawczych,
 • policji,
 • służbach śledczych,
 • żandarmerii wojskowej,
 • agencjach detektywistycznych.

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością psychopedagogika z elementami kryminologii uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkie kierunki pedagogiczne, szczególnie związane z kryminologią, resocjalizacją, profilaktyką społeczną i prewencją, jak również na inne kierunki z zakresu nauk społecznych, tj. na ekonomię, socjologię, prawo, nauki polityczne.

Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym przez siebie zakresie.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Opłaty

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl