banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Administracja publiczna

Absolwent posiada praktyczne umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji na wielu szczeblach administracji publicznej. Posiada wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego oraz samorządu terytorialnego. Zna zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej – rządowej i samorządowej.

Posiada umiejętności z dziedziny komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy zespołowej oraz prezentacji publicznych. Jest przygotowany aby w sposób kompetentny, sprawny i skuteczny, zarządzać przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 270 zł miesięcznie

Cel studiów

Absolwent kierunku politologia o module administracja publiczna uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkich kierunkach z obszaru nauk społecznych, tj. na ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, a także na pokrewnych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych, np.: historia, filozofia, czy kulturoznawstwo. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.

Perspektywy zawodowe

Obserwując współczesne realia rynku pracy, łatwo zauważyć, że brakuje wyspecjalizowanych kadr kierowniczych i średniego personelu profesjonalnie przygotowanego do zarządzania i administrowania jednostkami samorządowymi. Z myślą o tym problemie, Uczelnia stwarza możliwość podjęcia studiów na specjalności administracja publiczna.
 
Po jej ukończeniu absolwenci zyskują szansę zdobycia zatrudnienia na różnych stanowiskach urzędniczych, zarówno w urzędach administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej, np.: ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, regionalne izby obrachunkowe, czy urzędy skarbowe.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

Zapisz się do końca lipca aby zachować niższe ceny!

Ceny obowiązujące do 31.07.2024r.:

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
270,00 zł 297,00 zł 326,70 zł 100,00 zł

Ceny obowiązujące od 01.08.2024r.:

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300,00 zł 330,00 zł 363,00 zł 100,00 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl