banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu znaczenia informacji w zarządzaniu jednostkami administracyjnymi oraz przedsiębiorstwem, nt. współczesnych zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo informacji, przechowywanej zarówno w systemach komputerowych jak i poza systemem komputerowym. Absolwent pozna podstawowe przepisy prawne, regulujące zagadnienia ochrony informacji, normy i standardy bezpieczeństwa informacji oraz współczesne metody przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

Nabędzie umiejętności praktyczne w zakresie zdefiniowania podstawowych właściwości informacji, mających znaczenie dla procesów zarządzania, wykonania analizy zagrożeń informacji, przygotowania i wdrożenia kompletnej procedury zabezpieczenia informacji oraz monitoringu zasobów informatycznych.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 270 zł miesięcznie

Cel studiów

Celem modułu jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawniej ABI), spełniającej wymogi w zakresie posiadanej wiedzy, określone ustawą o ochronie danych osobowych. Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań jakie pojawiają się w wyniku dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w charakterze specjalistów: administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz pracowników.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

Zapisz się do końca lipca aby zachować niższe ceny!

Ceny obowiązujące do 31.07.2024r.:

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
270,00 zł 297,00 zł 326,70 zł 100,00 zł

Ceny obowiązujące od 01.08.2024r.:

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300,00 zł 330,00 zł 363,00 zł 100,00 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl