banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Marketing polityczny z elementami coachingu

Absolwent ma wiedzę z zakresu marketingu oraz coachingu. Posiada szereg umiejętności praktycznych związanych z analizowaniem rynku politycznego. Potrafi wykorzystać narzędzia marketingu i coachingu w działaniach politycznych. Ma wiedzę na temat autoprezentacji, kreowania wizerunku, sztuki argumentacji i negocjacji.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 270 zł miesięcznie

Cel studiów

Celem edukacji w ramach tej specjalności jest:

wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów firm public relations, human resources, wszystkich innych jednostek zajmujących się budowaniem i wzmacnianiem wizerunku publicznego, a także przygotowanie absolwenta do sprawnego wykorzystywania coachingu w praktyce zawodowej, tak aby móc rozwijać wiedzę praktyczną i kompetencje zawodowe swoich pracownikó

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach public relations, human resources, jednostkach naukowych oraz kulturalnych. Mogą również ubiegać się o pracę na stanowiskach kadrowych, menedżerskich, trenerskich, doradczych, jak i również tworzyć własne firmy doradztwa zawodowego i konsultingu politycznego.
 
Absolwent kierunku politologia o module marketing polityczny z elementami coachingu uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach związanych z naukami o zarządzaniu, a także na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, medioznawstwo, public relations, czy zarządzanie informacją. Ponadto może podjąć studia na kierunkach wchodzących w skład obszaru nauk społecznych, tj. np.: ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, pedagogika, psychologia. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
270 zł 297zł 326,70 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl