banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Specjalność publiczno-prawna: zamówienia publiczne w praktyce

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 270 zł miesięcznie

Cel studiów

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dysponowania pogłębionymi wiadomościami z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomości zagadnień z obszaru prawa finansów publicznych,
 • prawidłowego przygotowywania dokumentów zamówień publicznych.
Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku politologia o module publiczno-prawnej: zamówienia publiczne w praktyce. Absolwent znajdzie zatrudnienie jako:

 • pracownik administracji samorządowej,
 • pracownik administracji rządowej,
 • pracownik komisji przetargowych.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
270 zł 297zł 326,70 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl