banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Negocjacje i mediacje

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 350 zł miesięcznie

Cel studiów

Studia I stopnia na kierunku resocjalizacja o module negocjacje i mediacje kształcą w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Co więcej, studenci opanują umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów. Nacisk kładziony jest zatem nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale także na umiejętności praktyczne, które pozwolą przygotować ich do pełnionego w przyszłości zawodu mediatora, negocjatora lub innej pracy w tym zakresie.

Przede wszystkim:

 • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystywania strategii i technik negocjacyjnych.
 • Będziesz mieć wiedzę i umiejętności komunikacyjne ułatwiające współpracę oraz samodzielne rozwiązywanie konfliktów.
 • Przygotujemy Cię do roli negocjatora i mediatora.
 • Nabędziesz umiejętności tworzenia programów rozwiązywania konfliktów w różnych placówkach.
 • Uzyskasz kwalifikacje do prowadzenia mediacji cywilnych – gospodarczych i pracowniczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku resocjalizacja o module mediacje i negocjacje będzie mógł podjąć pracę mediatora w takich placówkach państwowych jak: Sądy Okręgowe, Rejonowe, Prokuratura, Policja, Stowarzyszenia, Placówka Oświatowa, Wychowawcza, Opiekuńcza i Resocjalizacyjna oraz Instytucje Administracji Publicznej. Ponadto, będzie przygotowany do pracy mediatora oraz negocjatora przy Kancelariach Prawnych, a także negocjatora w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Może też zostać specjalistą do spraw społecznych.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
350 zł 385 zł 423,50 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl