banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Prewencja patologii i zagrożen społecznych

Absolwent studiów I stopnia o tym module dysponuje wiedzą teoretyczną wzbogaconą o umiejętności praktyczne pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej oraz z zakresu prawa i metodyki działalności prewencyjnej.

 

Absolwent posiada wysoki poziom znajomości problematyki kryminologicznej i kryminalistycznej oraz z zakresu prewencji kryminalnej, sprawnie porusza się po prawno-społecznym systemie przeciwdziałania patologiom społecznym i nieprzystosowaniu społecznemu. Posiada wiedzę na temat psychospołecznej sytuacji ofiary przestępstwa i jest wyposażony w umiejętności nawiązywania z nią kontaktu.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 350 zł miesięcznie

Cel studiów

W czasie studiów zdobędzie wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie psychologii sądowo – kryminalnej, poznał dynamikę procesu niedostosowania społecznego, problematykę wieloaspektowości i różnorodności determinantów przestępczości i zjawisk patologii społecznej. Pozna mechanizmy funkcjonowania subkultur, podstawowe przepisy prawne ważne z punktu widzenia studiowanej specjalności. Posiadać będzie znajomość zasad funkcjonowania policji, ma świadomość uwarunkowań skuteczności pracy policyjnej, zapoznał się z rolą policji w systemie stosowania prawa.

Pozna psychospołeczne uwarunkowania i objawy patologii i zagrożeń społecznych współczesnego świata na poziomie jednostki, grupy społecznej i państwa: uzależnienia, patologia rodziny, subkultury młodzieżowe, terroryzm, podkultura przestępcza, przestępczość zorganizowana i inne.

Perspektywy zawodowe

Zdobyte kompetencje pozwalają na pracę w charakterze funkcjonariuszy służb mundurowych w m.in.:

 • instytucjach organów ścigania,
 • policyjnych izbach dziecka,
 • świetlicach środowiskowych,
 • resortu wymiaru sprawiedliwości (zakłady karne, areszty śledcze, policja),
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • straży miejskiej,
 • organizacjach pozarządowych, mających w swoich celach statutowych przeciwdziałanie patologiom społecznym (fundacje i stowarzyszenia).

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
350 zł 385 zł 423,50 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl