banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Biznes międzynarodowy

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe, kulturowe, polityczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność wszystkich podmiotów rynkowych. Przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości i branży muszą uwzględniać w swoich planach i strategiach aspekty międzynarodowe związane z pozyskiwaniem potrzebnych czynników produkcji.
 
Umiędzynarodowienie biznesu jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw od momentu pozyskania surowców czy pracowników, aż do dostarczenia gotowego produktu/usługi do finalnego klienta.
 
Biznes Międzynarodowy jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na pracowników znających specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w warunkach umiędzynarodowienia (w tym integracji europejskiej) i potrafiących działać jednocześnie współpracując i konkurując z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Celem modułu jest umożliwienie studentom zdobycia całościowej wiedzy z zakresu biznesu międzynarodowego oraz pozyskania praktycznych umiejętności służących prowadzeniu działalności w zakresie różnorodnych form aktywności biznesowej na otwartym rynku krajowym i międzynarodowym.

Absolwent specjalności Biznes Międzynarodowy:

 • jest przygotowany do profesjonalnego i innowacyjnego działania w warunkach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i gospodarek
 • posiada wiedzę m.in. z zakresu funkcjonowania rynku europejskiego i globalnego, przedsiębiorstw międzynarodowych, instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, technik i narzędzi realizacji transakcji handlu zagranicznego, form i strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, komunikacji międzykulturowej, rozliczeń międzynarodowych przedsiębiorstw, możliwości pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
 • ma umiejętności i kompetencje do prowadzenia wysokiej jakości badań rynków zagranicznych, przygotowania i realizacji międzynarodowych transakcji gospodarczych w różnych formach, jak również profesjonalnego prowadzenia negocjacji (także z partnerem zagranicznym), jest przygotowany do przełamywania barier rynku krajowego i wyszukiwania nowych możliwości w biznesie.

Perspektywy zawodowe

Biznes Międzynarodowy przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów, analityków, konsultantów i menedżerów w:

 • korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach;
 • dużych polskich firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym, jak i produkcyjnym, które są już obecne na rynku globalnym;
 • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych lub chcą je dopiero nawiązać;
 • instytucjach otoczenia biznesu związanych z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi;
 • firmach świadczących usługi dla biznesu w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych (np. analiz rynków zagranicznych, budowy strategii ekspansji zagranicznej, obsługi klienta zagranicznego);
 • instytucjach i jednostkach administracyjnych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, realizujących projekty i zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bądź wynikające z innych międzynarodowych umów oraz kształtujących i realizujących poszczególne polityki gospodarcze;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym zwłaszcza rynku europejskim.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl