banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Integracja europejska – europeistyka

To moduł stworzony dla miłośników nauk społecznych. Studenci w toku kształcenia uzyskają praktyczne umiejętności do zawierania międzynarodowych stosunków, zwłaszcza w kontekście sytuacji związanej z Ukrainą.

Absolwent uzyska wszechstronne kwalifikacje, umożliwiające aktywny rozwój zawodowy w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej;
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych;
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym;
 • pozyskiwania funduszy oraz obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia;
 • europejskiej opinii publicznej;
 • zachowania uczestników procesów integracyjnych;

 

ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Ukrainie i jej społecznością.

Perspektywy zawodowe

Absolwent Integracji europejskiej: europeistyki może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy,
 • placówkach kulturalnych.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl