banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Stosunki międzynarodowe w biznesie

Kształcenie w ramach tego modułu, stosunki międzynarodowe w biznesie kładzie nacisk na relacje międzynarodowe w aspekcie funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych.
 
W szczególności dotyczy to środowiska globalnego, regionalnego i lokalnego korporacji transnarodowych (ich działalności w zakresie handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych).
 
Studenci poznają strategie działań w sferze planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań i controlingu, zarządzania kadrami oraz otoczeniem politycznym i ryzykiem.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Absolwent posiada ogólną wiedzę teoretyczną w zakresie stosunków międzynarodowych w biznesie. Ponadto rozumie i umie analizować i rozwiązywać problemy gospodarcze, społeczne i polityczne w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej.
 
Absolwent umie pracować w zespołach wielokulturowych. Ważnym elementem jest znajomość języków obcych. W celu umożliwienia dalszego rozwoju absolwent umie zarządzać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać elektronicznie informacje. Posiada także kompetencje do podjęcia studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych organizacjach związanych z biznesem międzynarodowym (przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą, spółki korporacji transnarodowych, własna działalność gospodarcza na rynku międzynarodowym).

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl